Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6501
Title: Пристрій для герметизації та зміцнення трубопроводу
Authors: Крижанівський, Є. І.
Івасів, В. М.
Ногач, М. М.
Слободян, В. І.
Дейнега, Р. О.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 100455 С2 Україна, МПК F16L 55/16. Пристрій для герметизації та зміцнення трубопроводу / Крижанівський Є. І., Івасів В. М., Ногач М. М., Слободян В. І., Дейнега Р. О. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201106740 ; заявлено 30.05.2011. ; опубл. 25.12.2012, Бюл. № 24. – 6 с. : іл.
Abstract: Пристрій для герметизації та зміцнення трубопроводу, призначений для ремонту діючих трубопроводів, а саме для їх герметизації та зміцнення з метою попередження або ліквідації течі. В основу винаходу поставлено задачу вдосконалити пристрій для герметизації та зміцнення трубопровод, виходячи з можливості контролювання сили обтиску трубопроводу металевою стрічкою з протекторною прокладкою забезпечуючи, цим, рівномірність обтиску і підвищення надійності вузлів защемлення стрічки, а також захист поверхні трубопроводу від корозії. Поставлена задача вирішується завдяки тому, що пристрій для герметизації та зміцнення трубопроводу, який містить гнучку металеву стрічку з м'якою прокладкою і шарнірний вузол стрічки, згідно з винаходом, механізм натягу стрічки виконаний у вигляді статора і ротора, між якими встановлений сепаратор роликового підшипника з повідком, а кінці ротора мають вигляд шестигранних зубчатих поверхонь, між якими розміщені ролики, які при русі сепаратора переміщаються до фіксації ротора, а на торцях ротора виконані отвори для динамометричних ключів, які служать силовому провертанню ротора і контролю крутного моменту. Крім того, для рівномірного обтиску між металевою стрічкою і прокладкою в зонах натягу стрічки і шарнірного вузла симетрично встановлені сталеві підкладки змінної товщини, які охоплюють трубопровід на кут, близький до 90°. Застосування прокладки з матеріалу з протекторними властивостями, за яку запропоновано використання магнію, алюмінію , цинку, здійснює електрохімічний захист трубопроводу від корозії. Протекторна прокладка, знаходячись в контакті із стальною конструкцією трубопроводу, утворює гальванічний елемент, в якому на поверхні трубопроводу протікає реакція відновлення, а на протекторі - реакція окислення. В результаті цього стальний трубопровід захищається від корозії. М'яка протекторна прокладка при значних зусиллях обтиску поверхні трубопроводу щільно заповнює її нерівності на мікрорівні.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6501
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100455 С2.pdf583.07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.