Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6502
Title: Імпульсний генератор
Authors: Бажалук, Я. М.
Карпаш, О. М.
Климишин, Я. Д.
Бажалук, В. Я.
Гутак, О. І.
Худін, М. В.
Issue Date: 2013
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 100920 С2 Україна, МПК G10K 7/00, E21B 43/00. Імпульсний генератор / Бажалук Я. М., Карпаш О. М., Климишин Я. Д., Бажалук В. Я., Гутак О. І., Худін М. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201104645 ; заявлено 15.04.2011. ; опубл. 11.02.2013, Бюл. № 3. – 5 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до приладобудування і може бути використаний для інтенсифікації різних технологічних процесів, в тому числі процесів видобутку нафти та газу. Імпульсний генератор містить корпус прямокутного перерізу з внутрішньою порожниною. Всередині корпусу встановлений з можливістю коливань відносно осі і з'єднаний з джерелом стиснутого газу або рідини модулятор, такий як перекидний клапан, Т-подібного профілю. Ширина нижньої частини модулятора рівна ширині порожнини корпусу. Модулятор встановлений на осі загостреною верхньою частиною проти потоку. А розширені нижні частини його Т-подібного профілю виконані під кутом 90° до його центральної осі з можливістю виходу за межі корпусу. На внутрішніх стінках корпусу, перпендикулярних до напрямку переміщення модулятора, в області загостреної частини модулятора виконано звуження у вигляді сопла Лаваля. Згідно з винаходом корпус виконаний з постійного магніту і його внутрішня частина містить ділянки для взаємодії з ділянками перекидного клапана. Перекидний клапан виконаний з магнітом'якого матеріалу, його верхня частина вище осі має меншу площу по відношенню до його нижньої частини нижче осі. Перекидний клапан встановлений всередині корпусу з можливістю утворення верхньої та нижньої ізольованих одна від одної камер при приляганні ділянок верхньої та нижньої частин перекидного клапана до відповідних ділянок внутрішньої частини корпусу. А на вході корпусу додатково встановлена об'ємно-пружна камера, яка сполучена з верхньою камерою корпусу. Генератор забезпечує підвищення ефективності перетворення енергії руху рідини або газу в енергію імпульсів тиску, що зменшує втрати енергії при простій та надійній конструкції генератора.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6502
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100920 С2.pdf200.33 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.