Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6503
Title: Пристрій для очищення стінок свердловини
Authors: Іващенко, В. Т.
Журавльов, Д. Ю.
Іващенко, А. В.
Issue Date: 2013
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 101240 С2 Україна, МПК E21B 37/00. Пристрій для очищення стінок свердловини / Іващенко В. Т., Журавльов Д. Ю., Іващенко А. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201108645 ; заявлено 11.07.2011. ; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5. – 4 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до буріння нафтових, газових та газоконденсатних свердловин і може бути використаний для підготовки ствола свердловини до цементування. Пристрій складається із трубчастого корпуса 1 з радіальними конічними каналами 2, які виконані під гострим кутом до осі свердловини, і щітками 3 із зовнішньої сторони корпуса. Всередині корпуса 1 встановлена гільза, в якій напроти кожного радіального канала 2 виконані і козирки 4. Щітки 3 при опусканні пристрою разом з колоною труб взаємодіють зі стінкою свердловини.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6503
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
101240 С2.pdf238.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.