Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6504
Title: Автоматизована установка для нанесення ізоляційного покриття на трубопровід
Authors: Венгринюк, Т. П.
Issue Date: 2013
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 101410 С2 Україна, МПК F16L 58/00, B65H 81/00, B65H 23/00. Автоматизована установка для нанесення ізоляційного покриття на трубопровід / Венгринюк Т. П. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201106114 ; заявлено 16.05.2011. ; опубл. 25.03.2013, Бюл. № 6. – 10 с. : іл.
Abstract: Автоматизована установка для нанесення ізоляційного покриття на трубопровід включає силову частину, механізм для обмотування трубопроводу ізоляційною стрічкою, який містить шпулярник з бобіною 34, вузол автоматичного керування процесом обмотування, в склад якого входить блок керування, що включає регулятор натягу 42, підсилювач 43, тиристорний перетворювач 44. Новим є те, що силова частина з додатково введеним ходовим механізмом змонтована на рамі 1 і включає двигун внутрішнього згорання 2 із генератором 3, бак для пального 4, редуктор 5, муфту зчеплення 6, привід 7 трьох пар гумових роликів 8, який передає обертовий момент від двигуна до гумових роликів, привід 9 гвинтових насосів 10-13, з'єднаних із ємностями для технологічних розчинів 14-17, які сполучені через трубопроводи 18-21 із соплами 22-25, розташованими над оброблюваною поверхнею труби. З правої сторони рами розташований робочий ротор установки, що включає привід 26 зубчастого робочого колеса 27, встановленого у напрямній 29, нерухомо закріпленій на рамі на осі 28. На рамі змонтовано опорні ролики 32 і противага 33. Механізм для обмотування трубопроводу додатково містить кронштейни рушників 35, 36, закріплені до торцевої поверхні зубчастого колеса 27, до якого закріплений кронштейн шпулярника. Вузол автоматичного керування процесом обмотування ізоляційною стрічкою складається із ультразвукового давача відстані 37, муфти порошкової 38 і блока керування 39, закріплених до кронштейна шпулярника. При цьому блок керування споряджений автономним джерелом живлення постійним струмом, яке складається із ізольованих мідних контактних півкілець 40, розташованих у пазах по зовнішній поверхні робочого зубчастого колеса 27, і струмознімачів 41, що знаходяться на поверхні напрямної 29. Зубчасте робоче колесо і напрямна складені з двох секторів, де один із секторів напрямної містить замок фіксації 30 для з'єднання двох секторів напрямної із утворенням кільцевої напрямної для зубчастого робочого колеса. Регулятор натягу блока керування з'єднаний із ультразвуковим давачем відстані 37, а тиристорний перетворювач 44 - із порошковою муфтою 38. Винахід дозволяє встановлювати установку без демонтажу і розрізання труб, змінювати технологію нанесення багатокомпонентного покриття в залежності від умов нанесення і ступеня дефектності пошкодження поверхні труб, поліпшити рівномірність нанесення технологічних розчинів, та покращити автоматичне регулювання натягу ізоляційної стрічки за рахунок виключення шкідливого впливу технічних завад - відцентрової сили бобіни, вібрації, нерівномірності ходу установки, температурних похибок не ультразвукових давачів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6504
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
101410 С2.pdf552.05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.