Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6505
Title: Спосіб попередження розвитку тріщиноподібних і корозійних дефектів поверхні трубопроводів
Authors: Венгринюк, Т. П.
Копей, Б. В.
Issue Date: 2013
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 101532 С2 Україна, МПК F16L 58/04. Спосіб попередження розвитку тріщиноподібних і корозійних дефектів поверхні трубопроводів / Венгринюк Т. П., Копей Б. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201107154 ; заявлено 06.06.2011. ; опубл. 10.04.2013, Бюл. № 7. – 8 с.
Abstract: Спосіб попередження розвитку тріщиноподібних і корозійних дефектів поверхні трубопроводів. Для розширення функціональних можливостей способу і збільшення строку експлуатації трубопроводу за рахунок забезпечення високої міцності і адгезії покриття трубопроводу на поверхню труби наносять спочатку шар епоксидної модифікованої смоли, зверху накладають шар отверджувача на основі амінів, рівномірно розподіляють компоненти по поверхні труби. На нанесене епоксидне покриття внапуск намотують скловолокно. На отримане склопластикове покриття покомпонентно наносять поліуретанове покриття, спочатку - шар підігрітого до 60 °С компонента А (основи) поліуретану, а зверху - підігрітого до 15 °С компонента Б (отверджувача) поліуретану із співвідношенням компонентів 3:1. Після чого нанесені компоненти рівномірно розподіляються по поверхні труби.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6505
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
101532 С2.pdf207.69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.