Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6506
Title: Спосіб гальмування росту коротких втомних тріщин поверхні трубопроводів
Authors: Венгринюк, Т. П.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 101589 С2 Україна, МПК F16L 58/04, F16L 58/10, B29K 63/00, C21D 7/00. Спосіб гальмування росту коротких втомних тріщин поверхні трубопроводів / Венгринюк Т. П. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201205696 ; заявлено 10.05.2012. ; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20. – 7 с. : іл.
Abstract: Спосіб гальмування росту коротких втомних тріщин поверхні трубопроводів включає створення напружень в околі вершини тріщини, заповнення тріщини речовиною. Напруження створюють заповненням порожнини тріщини епоксидною смолою під тиском, з можливістю не виводити трубопровід з експлуатації, після чого на трубу наносять скловолокно, а зверху накладають поліуретанову композицію.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6506
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
101589 С2.pdf257.89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.