Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6507
Title: Стенд для випробування на абразивне зношування елементів озброєння бурового інструменту
Authors: Семеген, О. М.
Одосій, З. М.
Войтенко, П. І.
Семеген, М. М.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 101775 С2 Україна, МПК G01N 3/56. Стенд для випробування на абразивне зношування елементів озброєння бурового інструменту / Семеген О. М., Одосій З. М., Войтенко П. І., Семеген М. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201204601 ; заявлено 12.04.2012. ; опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19. – 6 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до області трибології, а саме до випробувань матеріалів на зношування при наявності абразиву і навантажень, та може бути використаний для здійснення випробувань елементів озброєння бурового інструменту. Стенд для випробування містить станину, стійку з встановленим на ній утримувачем зразків, виконаних у вигляді зубків, контрзразок розміщений на опорі виконаний у вигляді зубчастого колеса, електродвигун, клинопасову передачу та черв'ячний редуктор, що розміщені на станині, засіб для створення навантаження між зразками і контрзразком та вузол подачі абразиву в зону контакту. Контрзразок стенду складається з двох співвісних дисків, один з яких - ведучий кінематично зв'язаний із приводом обертання контрзразка, другий - ведений, виконаний із можливістю провертання відносно ведучого диска, причому між ними встановлені пружні елементи, кожен зубець контрзразка розділений радіальною площиною на дві частини, одна з яких виконана на ведучому диску з торцевим видовженням у сторону веденого диска на величину рівну його товщині, друга частина зубця виконана на веденому диску з торцевим видовженням у сторону ведучого диска на величину його товщини, на обох дисках виконані пази в які із зазором входять відповідні видовження, а утримувач зразків виконаний у вигляді диска, по периферії якого встановлені випробувані зубки, що утворюють зачеплення із зубцями контрзразка. Конструкція стенду забезпечує максимальне наближення умов роботи елементів озброєння бурового інструменту до реальних експлуатаційних умов у вибої.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6507
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
101775 С2.pdf266.17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.