Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6510
Title: Пристрій для попередження відкритих викидів при проявах свердловин
Authors: Копей, Б. В.
Іванків, Р. В.
Issue Date: 2013
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 102957 С2 Україна, МПК E21B 34/00 E21B 35/00. Пристрій для попередження відкритих викидів при проявах свердловин / Копей Б. В., Іванків Р. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201209277 ; заявлено 30.07.2012. ; опубл. 27.08.2013, Бюл. № 16. – 8 с. : іл.
Abstract: Пристрій для попередження відкритих викидів при проявах свердловин належить до нафтогазовидобувної галузі, а саме до бурового обладнання, що призначене для герметизації колони бурильних труб при нафтогазопроявах або відкритому фонтануванні свердловин. Пристрій складається з корпуса, де у верхній порожнині корпуса розміщено сідло для встановлення кульки розгерметизації затрубного простору, у нижній порожнині корпуса встановлено запірний орган, виконаний у вигляді вузла зворотного клапана, що містить корпус, кульку і таровану пружину, а через канал, виконаний у корпусі зворотного клапана, сполучений із кільцем обтискним, на якому розміщено гумове кільце, ззовні нижньої частини корпуса зі сторони міжтрубного простору розташований кожух сталевий нижній, ззовні верхньої частини корпуса зі сторони міжтрубного простору встановлені кожух сталевий верхній, кільце розрізне, пружний елемент та ущільнюючий елемент, встановлений із можливістю взаємодії із пружним елементом, у верхній частині корпусу навпроти кожуха верхнього виконаний канал, що сполучає порожнину корпуса із кожухом верхнім, крім цього кожух нижній встановлений із можливістю взаємодії із ущільнюючим елементом, а елементи з'єднання пристрою із колоною бурильних труб виконані у вигляді бурових замків.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6510
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
102957 С2.pdf419.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.