Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6511
Title: Різьбове з’єднання бурильних труб з індикатором контролю технічного стану
Authors: Заміховський, Л. М.
Джус, А. П.
Лисканич, О. М.
Issue Date: 2013
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 102958 С2 Україна, МПК E21B 17/042, F16L 15/08. Різьбове з’єднання бурильних труб з індикатором контролю технічного стану / Заміховський Л. М., Джус А. П., Лисканич О. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201209417 ; заявлено 02.08.2012. ; опубл. 27.08.2013, Бюл. № 16. – 4 с. : іл.
Abstract: Різьбове з'єднання бурильних труб з індикатором контролю технічного стану може бути застосоване в нафтогазовій галузі, зокрема в компоновці низу бурильної колони, що використовується при бурінні свердловин. Різьбове з'єднання бурильних труб з індикатором контролю технічного стану містить ніпель, муфту з різьбовою ділянкою і індикатор, який виконаний у вигляді товстостінного кільця з концентратором напружень, жорстко з'єднаного з тонкостінною оболонкою. В товстостінному кільці по обидва боки від концентратора виконано тонкостінні елементи із зовнішнім діаметром, не меншим за діаметр дна концентратора напружень. Використання різьбових з'єднань бурильних труб з індикатором контролю технічного стану запропонованої конструкції забезпечує такі умови контакту пари індикатор-ніпель, що дають стабільні результати напруженого стану індикатора під дією моменту згвинчування та виникнення в індикаторі напружень, що відповідають рівню середніх напружень в небезпечному перерізі контрольованого різьбового з′єднання з можливістю сприйняття індикатором зовнішніх змінних навантажень такого рівня величини, що зумовлює втомне руйнування різьбового з′єднання.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6511
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
102958 С2.pdf201.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.