Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6512
Title: Пристрій для фінішної антифрикційної безабразивної обробки поверхонь деталей
Authors: Бурда, М. Й.
Шинкар, Т. М.
Бурда, Ю. М.
Issue Date: 2013
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 103119 С2 Україна, МПК C23C 18/48, C23C 18/38, C23C 18/31, C23C 18/16, C23C 26/00. Пристрій для фінішної антифрикційної безабразивної обробки поверхонь деталей / Бурда М. Й., Шинкар Т. М., Бурда Ю. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201204071 ; заявлено 02.04.2012. ; опубл. 10.09.2013, Бюл. № 17. – 7 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до галузі машинобудування, а саме - до конструкції пристрою для фінішної антифрикційної безабразивної обробки поверхонь деталей (ФАБО). Пристрій містить корпус, натираючий елемент з зовнішньою робочою поверхнею, виконаною з мідьвмісного сплаву, що встановлений на осьовій опорі з можливістю обертання відносно осі, паралельно осі оброблюваної деталі, привід переміщення натираючого елемента, відносно оброблюваної циліндричної поверхні деталі та засіб для створення навантаження між робочою поверхнею натираючого елемента та оброблюваною поверхнею деталі. Пристрій додатково містить кулачковий механізм для забезпечення зворотно-поступального переміщення натираючого елемента, причому кулачковий механізм складається з розміщеної на осьовій опорі втулки, на зовнішній поверхні якої закріплено натираючий елемент, виконаний у вигляді кільця, та штовхача, виконаного у вигляді ролика з віссю обертання, перпендикулярною до осі осьової опори, крім цього на внутрішній циліндричній поверхні втулки виконана похила до осі обертання канавка прямокутного перерізу, яка своїми бічними поверхнями взаємодіє з штовхачем, а сам штовхач встановлений на осьовій опорі через радіальний отвір втулки. Також натираючий елемент містить додаткові кільця, які виготовлені з матеріалу, компонентний склад якого відрізняється від компонентного складу матеріалу основного кільця натираючого елемента. Винахід забезпечує лінійну схему взаємодії між натираючим інструментом і деталлю, розширення можливостей по зміні компонентного складу отриманого в результаті ФАБО покриття та використання, як приводу для ФАБО, універсального металорізального обладнання.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6512
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
103119 С2.pdf306.36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.