Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6513
Title: Пристрій для регулювання змінних навантажень при випробовуванні зразка на втому при згині
Authors: Артим, В. І.
Буй, В. В.
Басараб, Р. М.
Лаврека, О. О.
Івасів, О. В.
Рачкевич, Р. В.
Яциняк, І. І.
Ногач, М. М.
Issue Date: 2013
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 103338 С2 Україна, МПК G01N 3/32. Пристрій для регулювання змінних навантажень при випробовуванні зразка на втому при згині / Артим В. І., Буй В. В., Басараб Р. М., Лаврека О. О., Івасів О. В., Рачкевич Р. В., Яциняк І. І., Ногач М. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201105349 ; заявлено 26.04.2011. ; опубл. 10.10.2013, Бюл. № 19. – 6 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до випробувальної техніки та дозволяє розширити діапазон регулювання змінних навантажень на випробувальний зразок. Пристрій для регулювання змінних навантажень при випробуванні зразка на втому при згині містить основу, на якій змонтовані електродвигун, корпус із підшипниковим вузлом, в який встановлено головний вал, вхідний кінець якого з'єднаний з електродвигуном, та вузол захвату, який утримує випробувальний зразок, що зв'язаний з навантажувальною головкою змінних навантажень. Він має дві кінематично зв'язані та ексцентрично встановлені одна в одній втулки, причому внутрішня втулка жорстко закріплена на головному валу, а зовнішня з'єднана через компенсаційний блок з навантажувальною головкою змінних навантажень та за допомогою ланцюгової передачі з додатковим керованим автономним двигуном. Винахід дозволяє розширити функціональні можливості пристрою для регулювання змінних навантажень при випробуванні зразка на втому при згині, шляхом регулювання величини амплітуди згину випробувального зразка.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6513
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
103338 С2.pdf276.51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.