Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6514
Title: Спосіб зміцнення бурильних труб із алюмінієвих сплавів
Authors: Роп’як, Л. Я.
Рогаль, О. В.
Issue Date: 2013
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 103529 C2 Україна, МПК E21B 17/00. Спосіб зміцнення бурильних труб із алюмінієвих сплавів / Роп’як Л. Я., Рогаль О. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201114404 ; заявлено 05.12.2011. ; опубл. 25.10.2013, Бюл. № 20. – 6 с. : іл.
Abstract: Спосіб зміцнення бурильних труб із алюмінієвих сплавів шляхом формування на поверхні труби оксидного покриття в електроліті. Для забезпечення підвищення зносостійкості бурильної труби на зовнішній поверхні основного тіла бурильної труби місцево формують в режимі іскрових і мікродугових розрядів потовщене оксидне покриття. Довжину зміцненої оксидним покриттям зони l визначають із співвідношення 0,05L<l<15D, де L - довжина основного тіла бурильної труби, м, D - зовнішній діаметр основного тіла бурильної труби, м, причому середина зміцненої потовщеним оксидним покриттям зони співпадає з місцем знаходження максимуму стріли прогину бурильної труби Y, м.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6514
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
103529 С2.pdf224.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.