Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6515
Title: Прямолінійно-напрямний привод свердловинної насосної установки
Authors: Воробйов, М. С.
Воробйов, М. В.
Івасюк, М. П.
Issue Date: 2013
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 10466 С2 Україна, МПК E21B 43/00 F04B 47/02. Прямолінійно-напрямний привод свердловинної насосної установки / Воробйов М. С., Воробйов М. В., Івасюк М. П. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201206854 ; заявлено 05.06.2012. ; опубл. 25.12.2013, Бюл. № 24. – 5 с. : іл.
Abstract: Прямолінійно-напрямний привод свердловинної насосної установки містить електродвигун, редуктор, механізм перетворення обертового руху вихідного вала редуктора у зворотно-поступальний рух колони штанг і противаги. Для забезпечення точної орієнтації колони штанг по вертикалі механізм перетворення обертового руху вихідного вала редуктора у зворотно-поступальний рух колони штанг виконаний у вигляді двох симетрично та співвісно розташованих точно прямолінійно-напрямних планетарних механізмів з нерухомими сонячними колесами. На кожному ззовні розташованому водилі коліс протилежно до осей шарнірів кріплення сателітів розміщена противага. Одне з водил нерухомо приєднане до вихідного вала редуктора, а інше водило вільно посаджене на осі. Сателіти між сонячними колесами нерухомо з'єднані пальцем, вісь якого розташована на їх початкових колах з можливістю симетричної шарнірної опозитної взаємодії з колоною штанг і додатковою противагою, закріпленою до перекинутого через напрямний блок троса.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6515
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104066 С2.pdf191.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.