Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6517
Title: Пристрій для дослідження контактної втоми поверхні матеріалів
Authors: Бурда, М. Й.
Довжинський, І. М.
Бурда, Ю. М.
Issue Date: 2014
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 104550 С2 Україна, МПК G01N 3/56. Пристрій для дослідження контактної втоми поверхні матеріалів / Бурда М. Й., Довжинський І. М., Бурда Ю. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201302678 ; заявлено 04.03.2013. ; опубл. 10.02.2014, Бюл. № 3. – 6 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до області випробувальної техніки, а саме до засобів для дослідження триботехнічних характеристик робочих поверхонь, їх стійкості до контактно-втомного руйнування. Пристрій для дослідження контактної втоми поверхонь матеріалів складається з корпусу та встановлених у ньому утримувача досліджуваного плоского зразка, обкатника у вигляді кільця упорного підшипника з біговою доріжкою та кулями, розділеними сепаратором, приводу обертання обкатника, вузла для створення навантаження між обкатником і плоским зразком та засобу для контролю стану досліджуваної поверхні. Додатково пристрій містить вісь-опору утримувача досліджуваного плоского зразка та привід коливального переміщення утримувача досліджуваного плоского зразка, що виконаний у вигляді ексцентрикового кулачкового механізму, причому вісь-опора утримувача досліджуваного плоского зразка розміщена перпендикулярно до робочої поверхні плоского зразка зі зміщенням від осі обертання обкатника на величину, що дорівнює радіусу обертання центра куль в обкатнику. Винахід дозволяє фіксувати різні стадії руйнування поверхні, тобто досліджувати динаміку втомного руйнування, встановлювати механізм цього процесу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6517
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104550 С2.pdf234.34 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.