Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6518
Title: Свердловинний ежектор
Authors: Паневник, О. В.
Дубей, О. Я.
Яремко, І. Я.
Лях, М. М.
Issue Date: 2014
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 105135 С2 Україна, МПК F04B 47/02, F04F 5/24, E21B 43/12. Свердловинний ежектор / Паневник О. В., Дубей О. Я., Яремко І. Я., Лях М. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201307030 ; заявлено 04.06.2013. ; опубл. 10.02.2014, Бюл. № 7. – 5 с. : іл.
Abstract: Свердловинний ежектор належить до пристроїв видобування нафти зі свердловин, що експлуатуються штанговими глибинними насосами. Ежектор має робоче сопло, приймальну камеру, камеру змішування, дифузор, зворотний клапан і корпус. Зворотний клапан сполучає затрубний простір з порожниною всмоктування ежектора. Корпус, з'єднаний з насосно-компресорними трубами. У центральному отворі корпуса є розділювач середовищ. Він складається з двох півциліндричних тіл, з'єднаних між собою різьовим з'єднанням, і має центральний поздовжній отвір для проходження штанги насосної установки. Знизу розділювач обпирається на пружинне кільце з ущільнювальною манжетою, а зверху стопориться фіксатором. Ежектор встановлюється вище динамічного рівня свердловини. При проходженні нафти через ежектор газ із затрубного простору засмоктується і підмішується до неї. Внаслідок зменшення густини газорідинної суміші і ефекту газліфта полегшується її піднімання на поверхню і підтримання динамічного рівня свердловини.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6518
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
105135 С2.pdf293.2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.