Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6519
Title: Пристрій для дослідження матеріалів на абразивне зношування
Authors: Луцак, Д. Л.
Пилипченко, О. В.
Бурда, М. Й.
Issue Date: 2014
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 105989 С2 Україна, МПК G01N 3/56. Пристрій для дослідження матеріалів на абразивне зношування / Луцак Д. Л., Пилипченко О. В., Бурда М. Й. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201305096 ; заявлено 19.04.2013. ; опубл. 10.07.2014, Бюл. № 13. – 5 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до області випробовування матеріалів, зокрема із високою зносостійкістю: наплавлених, керамічних, композиційних, на абразивне зношування. Пристрій для дослідження матеріалів на абразивне зношування містить корпус, встановлені у ньому із можливістю взаємного переміщення утримувачі абразивного циліндра і досліджуваного зразка, вузол створення навантаження між абразивним циліндром та досліджуваним зразком, привід обертання утримувача абразивного циліндра і засіб для переміщення утримувача зразка паралельно до осі абразивного циліндра та обертання досліджуваного зразка, який виконаний у вигляді двох зубчастих рейок, розміщених паралельно до осі абразивного циліндра, одна із яких закріплена у корпусі нерухомо, а друга встановлена із можливістю переміщення паралельно до першої рейки, ходового гвинта, передавального механізму обертового руху від приводу обертання утримувача абразивного циліндра до ходового гвинта, та шестірні, встановленої у корпусі між зубчастими рейками і з'єднаної із утримувачем досліджуваного зразка. При цьому пристрій містить призматичну тягу і реверсну каретку, встановлену на ходовому гвинті і закріплену на призматичній тязі, сама призматична тяга закріплена на рухомій рейці через паз, виконаний у бічній поверхні корпусу, причому ходовий гвинт виконаний із правою та лівою різьбами, що перетинаються, а у реверсній каретці встановлено направляючий зуб, що взаємодіє із різьбою ходового гвинта. Винахід дозволяє проводити довготривалі дослідження матеріалів та покрить на абразивну зносостійкість.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6519
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
105989 С2.pdf261.97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.