Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6521
Title: Спосіб формування зносостійких шарів на деталях із алюмінієвих сплавів
Authors: Бурда, М. Й.
Роп’як, Л. Я.
Рогаль, О. В.
Бурда, Ю. М.
Issue Date: 2014
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 106512 C2 Україна, МПК C23C 22/02, C23C 22/78, C23C 22/82, C25D 11/00. Спосіб формування зносостійких шарів на деталях із алюмінієвих сплавів / Бурда М. Й., Роп’як Л. Я., Рогаль О. В., Бурда Ю. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201208799 ; заявлено 17.07.2012. ; опубл. 10.09.2014, Бюл. № 17. – 5 с.
Abstract: Винахід належить до галузі машинобудування, а саме до зміцнювально-відновлювальної технології. Спосіб формування зносостійких шарів на деталях із алюмінієвих сплавів полягає у тому, що формують на робочій поверхні деталі оксидний шар, здійснюють викінчувальну механічну обробку і наступне нанесення полімерної сполуки фтору. Як полімерну сполуку фтору використовують епілам – розчин перфторполіоксіалкіленової або перфторованої сполуки поліалкіленоксиду. Винахід забезпечує скорочення часу приробки, підвищення зносостійкості та антифрикційних властивостей деталей машин з оксидним покриттям.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6521
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
106512 С2.pdf177.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.