Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6522
Title: Спосіб визначення геометричних параметрів колових підкранових колій
Authors: Буряк, К. О.
Гринішак, М. Я.
Ковтун, В. М.
Михайлишин, В. П.
Шпаківський, О. П.
Issue Date: 2015
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 109673 С2 Україна, МПК G01C 3/30, E01B 35/00, E01B 35/02, E01B 35/12, G01B 11/03, G01B 11/24. Спосіб визначення геометричних параметрів колових підкранових колій / Буряк К. О., Гринішак М. Я., Ковтун В. М., Михайлишин В. П., Шпаківський О. П. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № a201304542 ; заявлено 11.04.2013. ; опубл. 25.09.2015, Бюл. № 18. – 8 с. : іл.
Abstract: Винахід належить до інженерно-геодезичного контролю. Спосіб визначення геометричних параметрів колових підкранових колій полягає в визначенні координат точок, замаркованих на колії, з зрівнювання лінійно-кутової мережі, створеної за результатами геодезичних вимірів електронним тахеометром. Виміри виконують з трьох станцій, дві з яких вибирають на одній стороні крана біля протилежних ходових коліс крана, а третю - на протилежній стороні колії так, щоб утворити рівнобедрений трикутник. На станціях непорушно на весь час вимірів встановлюють штативи з підставками. Кран встановлюють в чотири різні положення і при кожному положенні визначають віддалі і кути на всі точки, на які є видимість не менше ніж з двох вибраних станцій. Точки маркують на віддалях від внутрішнього краю і заміряють ці віддалі та товщину рейки штангенциркулем. Геометричні параметри колії та дані для рихтування розраховують аналітично. Технічним результатом є виключення необхідності центрування, поширення зони видимості точок, що підвищує точність та спрощує здійснення способу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6522
Appears in Collections:Патенти на винахід

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109673 C2.pdf400.55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.