Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6525
Title: Визначення зміни напружено деформованого стану ділянки підземного трубопроводу за даними безконтакного позиціонування з поверхні землі
Authors: Жовтуля, Л. Я.
Олійник, А. П.
Яворський, А. В.
Цих, В. С.
Побережний, Л. Я.
Keywords: трубопровідні мережі
напружено-деформований стан
методика
математична модель
переміщення осі
геодинамічні ризики
pipelines
stress-deformed state
methodology
mathematical model
axis displacement
geodynamic risks
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Визначення зміни напружено деформованого стану ділянки підземного трубопроводу за даними безконтакного позиціонування з поверхні землі / Л. Я. Жовтуля, А. П. Олійник, А. В. Яворський [та ін.] // Методи та прилади контролю якості. - 2017. - № 2. - С. 14-22.
Abstract: Об’єктом дослідження визначено напруження які діють на підземні ділянки магістральних трубопроводів, що пролягають в зонах підвищеного геодинамічного ризику. Авторами була розроблена методика визначення зміни напружено-деформованого стану підземної частини магістральних нафтогазопроводів за даними про переміщення певної множини точок осі трубопроводу. Дослідження проводились на лінійній ділянці магістрального газопроводу, де у 2010- ому році відбувся зсув ґрунту, що створив силовий тиск на трубопровід, внаслідок чого виник розрив трубопроводу. Описано процес збору та оброблення даних і наведено результати розрахунків. Застосування розробленої методики підтвердила збільшення напружень у місцях геодинамічної активності.
The object of the research is the stresses that affect the underground sections of main pipelines that lie in areas of increased geodynamic risk. The authors developed a method for determining the change in the stress-strain state of the underground part of the main oil and gas pipelines according to the data about the displacement of a certain set of points of the axis of the pipeline. The research conducted on a linear section of the main gas pipeline, where in 2010 there was a shift in the soil, which created a force pressure on the pipeline, resulting in a pipeline burst. The process of data collection and processing described and the results of calculations presented. The application of the developed method confirmed the increase of stresses in places of geodynamic activity.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6525
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2017 - № 39

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5936p.pdf6.58 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.