Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6563
Title: Один із способів попереднього оцінювання величини початкових запасів газу
Authors: Рой, М. М.
Keywords: методика
газові свердловини
відбір газу
дослідження
режими
methodology
gas well
gas extraction
study
modes
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Рой, М. М. Один із способів попереднього оцінювання величини початкових запасів газу / М. М. Рой // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2017. - № 2. - С. 7-10.
Abstract: За результатами аналізу можливості проведення підрахунків запасів газу в вітчизняній та світовій промисловій практиці виявлена потреба у більш простому і доступному способі розрахунку, який би дозволяв визначати потенціальні видобувні можливості газових об’єктів безпосередньо при дослідженні свердловин. З метою спрощення та підвищення оперативності розрахунку запасів газу автором розроблено спосіб попереднього оцінювання величини початкових запасів газу, який забезпечує: - спрощення методики підрахунку за рахунок зменшення об’єму вихідних даних; - зменшення об’єму геофізичних досліджень (достатньо лише одного режиму дослідження, який поєднує роботу свердловини в цьому режимі та закриття свердловини для зняття кривої відновлення тиску, КВТ); - оперативність розрахунку завдяки застосуванню програмного продукту. Запропонований спосіб розрахунку може застосовуватись у промислових умовах.
Based on calculation methods of the initial gas reserves in the domestic and world commercial practice, the need for simpler and more accessible calculation technique was identified. It shall allow determining potential productive possibilities of gas facilities in the process of well survey. To simplify and reduce time for calculation of gas reserves, the author developed the preliminary assessment method of the initial gas reserves ensuring: - simplification of calculation method by reduction of input data volume; - reduction of considerable volume of geophysical studies (it is sufficient to perform one mode of study consisting of operation and shutting-in of well to develop pressure build-up curve; - fast calculation using software product. The proposed calculation model can be used commercially.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6563
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2017 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5844p.pdf171.62 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.