Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6574
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЧесановський, М. С.-
dc.contributor.authorШекета, В. І.-
dc.date.accessioned2018-11-28T10:22:01Z-
dc.date.available2018-11-28T10:22:01Z-
dc.date.issued2017-
dc.identifier.citationЧесановський, М. С. Імплементація концепцій інтегрованих інформаційних рішень для великих даних у нафтогазовій справі / М. С. Чесановський, В. І. Шекета // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2017. - № 2. - С. 96-110.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6574-
dc.description.abstractҐрунтовно проаналізовано функціональність великих даних та аналітичні можливості нового покоління інформаційної архітектури, яка може задовольнити потреби в динамічному ринку інформаційних програмних продуктів для підприємств нафтогазової промисловості. Показано, що швидкість генерування даних, які описують технологічні процеси галузі, постійно зростає, що призводить до підвищення рівня потреби в таких даних з боку експертів предметної області. Таке збільшення швидкості передачі даних і кількості джерел призводить до підвищення сукупних обсягів даних та викликає проблеми доступу, аналізу і управління величезними обсягами даних та їх зберіганням. Пропоновані в даному дослідженні рішення в рамках концепції «Large Scale Data» допомагають нафтовим і газовим компаніям відповідати цим вимогам. Також розглянуто можливість та шляхи запровадження еталонної інформаційної архітектури бази даних. Підхід та запропонована тут методика є результатом розробляння проектів клієнтів. Пропонуються рішення, з якими клієнти зазвичай стикаються в процесі планування інформаційної архітектури бази даних підприємств та реалізації програмних додатків для життєвого циклу нафтогазових родовищ. Створення інтегрованої інформаційної архітектури бази даних, яка може обробляти набори даних з відомою (чи невідомою) структурою, дозволяє суттєво підвищити можливості існуючих сховищ даних нафтогазової промисловості та знання-орієнтованих центрів обробки промислових даних.uk_UA
dc.description.abstractThorough analysis of large data and analytical capabilities of new generation of information architecture, complying with requirements of the dynamic software market for oil and gas industry was performed. It was demonstrated that the data generation rate, describing technological processes of the industry, is constantly increasing, thus, leading to an increase in the level of demand for such data by experts of the subject area. Such an increase in data generation rate and the number of sources may cause an increase in aggregate data volumes and problems of access, analysis and management of huge volumes of data and their storage. The solutions proposed in this study within the concept of "Large Scale Data" help oil and gas companies meet these requirements. The possibility and ways of implementing the reference database information architecture were also considered. The approach and methodology proposed here is the result of client projects development. The solutions were proposed to help planning information architecture of the database of enterprises and implementation of software applications for the life cycle of oil and gas fields. Creating an integrated database information architecture that can handle datasets with a known (or unknown) structure can significantly improve the capabilities of existing data warehouses in the oil and gas industry and knowledge-oriented industrial data processing centers.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectнафтогазовий об’єктuk_UA
dc.subjectнафтогазова справаuk_UA
dc.subjectбаза данихuk_UA
dc.subjectбаза знаньuk_UA
dc.subjectправилаuk_UA
dc.subjectприйняття рішеньuk_UA
dc.subjectоптимізаціяuk_UA
dc.subjectoil and gas facilityuk_UA
dc.subjectoil and gas engineeringuk_UA
dc.subjectdatabaseuk_UA
dc.subjectknowledge baseuk_UA
dc.subjectrulesuk_UA
dc.subjectdecision makinguk_UA
dc.subjectoptimizationuk_UA
dc.titleІмплементація концепцій інтегрованих інформаційних рішень для великих даних у нафтогазовій справіuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2017 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5855p.pdf710.23 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.