Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6581
Title: Моделювання результативності ліквідації прихоплень КНБК за допомогою ударних механізмів
Authors: Чарковський, В. М.,
Слепко, М. М.
Keywords: прихоплення
ударний спосіб
метод Монте-Карло
механічні властивості гірських порід
sticking
jarring method
Monte-Carlo method
rock strength properties
Issue Date: 2018
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Чарковський, В. М. Моделювання результативності ліквідації прихоплень КНБК за допомогою ударних механізмів / В. М. Чарковський, М. М. Слепко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2018. - № 1. - С. 64-71.
Abstract: Розглянуто стохастичну математичну модель результативності ударного способу вивільнення прихопленої КНБК на базі розігрування методом Монте-Карло ймовірності відповідного результату. Побудовано гістограми розподілу та визначено закон розподілу сили прихоплення для різних випадків. Визначено умови, за якими ймовірність росту утримувальної сили є недопустимо високою. З використанням окремих елементів теорії масового обслуговування змодельовано час роботи бурового яса та кількість нанесених ударів для ймовірного вивільнення інструменту. Наведено результати лабораторних досліджень механічних властивостей деяких гірських порід Прикарпаття та запропоновано підхід до їх врахування у якості критеріїв руйнування породи при ударному способові ліквідації прихоплень.
A stochastic mathematical model of the jarring device use effectiveness for releasing the stuck BHA was studied based on Monte-Carlo method of probability of the corresponding result. Distribution histograms were designed and the law of sticking force distributionp in various cases was defined. The conditions, when the probability of growth of the restraining force is unacceptably high were defined. The time of jarring and the number of impacts for probable tool release were defined using queuing theory elements. The results of laboratory research of strength properties of some Precarpathian rocks were given and approach for their accounting as criteria of rock destruction during jarring were proposed.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6581
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2018 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5959p.pdf1.17 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.