Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6587
Title: Процеси інтелектуалізації діяльності підприємств нафтогазового комплексу: діагностика персоналу
Authors: Кісь, С. Я.
Кісь, Г. Р.
Keywords: персонал
діагностика
інтелектуалізація
нафтогазові підприємства
нафтогазові підприємства
управлінський та виконавчий персонал
staff
diagnostics
intellectualization
oil and gas company
executive management and staff
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Кісь, С. Я. Процеси інтелектуалізації діяльності підприємств нафтогазового комплексу: діагностика персоналу / С. Я. Кісь, Г. Р. Кісь // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2016. - № 2. - С. 26-35.
Abstract: Анотація. Запропоновано комплекс заходів з діагностики персоналу підприємств НГК України, спрямованих на встановлення передумов, особливостей, проблем та перспектив інтелектуалізації діяльності суб'єктів господарювання. При цьому, використаний діагностичний інструментарій можна поділити на три частини: перша – це встановлення рівня готовності управлінського та виконавчого персоналу нафтогазових підприємств до процесів інтелектуалізації шляхом розповсюдження та узагальнення результатів авторського опитувальника; друга – визначення реальних та необхідних умов інтелектуалізації діяльності нафтогазових підприємств за результатами анкетування персоналу; третя – оцінка рівня інтелектуалізації управлінців та виконавців, використання ними засобів виробництва за допомогою відомих у науковій та навчальній літературі тестових методик, які дозволяють ідентифікувати рівень розвинутості якостей, притаманних інтелектуальному працівнику. В якості досліджуваних організаційних утворень нами обрано НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укртрансгаз», ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укртранснафта». Кількісно-якісну вибірку їх управлінського та виконавчого персоналу здійсненно з врахуванням загальної чисельності працюючих на даних підприємствах, кількості структурних підрозділів, складу персоналу, який реалізує управляючі, основні і підтримуючі бізнес-процеси. Запропоновані у дослідженні теоретико-методологічні підходи та отримані на прикладі нафтогазових підприємств результати підтверджують можливість застосування діагностичного інструментарію для оцінювання стану та перспектив реалізації процесів інтелектуалізації суб’єктами господарювання інших галузей національної економіки.
Abstract. A complex of measures of diagnostics of staff of enterprises of oil and gas complex of Ukraine was proposed, aiming at establishing the preconditions, peculiarities, problems and prospects of intellectual activitiy of subjects of business. A diagnostic toolkit that was used can be divided into three parts: first - establishment of the lefel of readiness of managing and executive staff of oil and gas enterprises for the processes of the processes of intellectualizaation through distribution and generalization of author’s survey; second - determining the real and necessary conditions of intellectualization of activity of oil and gas enterprises based on the results of the survey; third - assassment of the level of intellectualization of managers and executives, the use of tools of production based on well-known methods of assessment that allow to identify the level of quaities characteristic for an intellectual employee. The following enterprises were chosen for the analysis: «Naftogaz of Ukraine», «Ukrtransgaz», «Ukrnafta», «Ukrgazvydobuvannya», «Ukrtransnafta». The selection of managing and executive staff was made based on the overall number of employees of the enterprises, number of structural divisions, staff that manages main and supporting business processes. Theoretical methodological approaches and results of the research of the enterprises that were gathered confirm the possibility of use of the diagnostic toolkit for the assessment of the state and prospects of the processes of intallecualization by the businesses of other industries of national economy.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6587
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2016 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5745p.pdf846.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.