Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6592
Title: Прогнозування економічної доцільності впровадження технології дискретно-розподілених ударних навантажень з метою зменшення аварійності в бурінні
Authors: Чарковський, В. М.
Keywords: фізичний знос
економічна ефективність
буровий яс
період окупності
методи дисконтування
physical deterioration
economic efficiency
drilling jar
payback period
discounting methods
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Чарковський, В. М. Прогнозування економічної доцільності впровадження технології дискретно-розподілених ударних навантажень з метою зменшення аварійності в бурінні / В. М. Чарковський // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2016. - № 2. - С. 75-81.
Abstract: Описано причини фізичного зносу пристроїв ударно-вібраційної дії для ліквідації заклинювання КНБК у процесі буріння свердловин. Різні фактори фізичного зносу окремих конструктивних вузлів пристроїв, вмонтованих у КНБК, відображено у формулі визначення економічної ефективності. Визначено умови нульової ефективності для пристрою, що реалізує технологію дискретно-розподілених ударних навантажень. Визначено вхідні величини для розрахунку періоду окупності. Встановлено, що для ефективної практичної реалізації технології дискретно-розподілених ударних навантажень необхідно технологічно розширити можливість застосування відповідного пристрою за рахунок створення спеціальної конструкції опорно-центруючих елементів. Обґрунтовано необхідність моделювання при застосуванні методів дисконтування у розрахунках економічного ефекту.
The causes of physical deterioration of shock vibration action devices have been described to eliminate jamming of BHA during drilling. Various factors of physical deterioration of some structural node devices embedded in BHA are reflected in the formula for determining the economic efficiency. The conditions of zero efficiency for the device that implements the technology of distributed discrete shock have been determined. Input values for calculation of the payback period have been determined. EIt has been established that for effective practical implementation of the technology of distributed discrete-shock technology it is necessary to extend the application of appropriate devices by creating a special design supporting-centering elements. The necessity of the application of modeling techniques of discounting in the calculation of economic effect oas been proven.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6592
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2016 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5751p.pdf790.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.