Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6599
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВоловодюк, С. С.-
dc.date.accessioned2018-12-06T10:13:34Z-
dc.date.available2018-12-06T10:13:34Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.citationВоловодюк, С. С. Забезпечення конкурентоспроможності будівельного комплексу на принципах превентивності / С. С. Воловодюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2016. - № 2. - С. 125-131.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6599-
dc.description.abstractАналізування сучасних зарубіжних та вітчизняних наукових джерел показало, що розвиток теоретичного надбання світової економіки стоїть на порозі чергових видозмін основних уявлення про сутність конкуренції та її основних рушійних сил. Рівень розвитку економічної конкуренції є одним із вирішальних критеріїв розвиненості й цивілізованості ринкових відносин та вирішальним фактором впливу на трансформацію та розвиток економічної системи. Звідси, розвиток економічної системи передбачає зміну принципів та методів щодо забезпечення та управління конкурентоспроможністю.uk_UA
dc.description.abstractAnalysis of contemporary foreign and domestic scientific sources showed that the development of theoretical heritage of the world economy is on the verge of subsequent major transformations of the basic concepts about the nature of competition and its main driving forces. The level of economic competition development is one of the important criteria of development and civilized market relations and is the decisive factor of influence on the economic system transformation and development. Hence, the development of the economic system provides the change of principles and methods of ensuring the provision and management of competitiveness.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherІФНТУНГuk_UA
dc.subjectекономічна системаuk_UA
dc.subjectконкуренціяuk_UA
dc.subjectрушійні сили конкуренціїuk_UA
dc.subjectконкурентоспроможністьuk_UA
dc.subjectпринципи та методи забезпечення конкурентоспроможностіuk_UA
dc.subjecteconomic systemuk_UA
dc.subjectcompetitionuk_UA
dc.subjectdriving forces of competitivenessuk_UA
dc.subjectcompetitivenessuk_UA
dc.subjectprinciples and methods of competitiveness provisionuk_UA
dc.titleЗабезпечення конкурентоспроможності будівельного комплексу на принципах превентивностіuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2016 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5758p.pdf809.79 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.