Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6604
Title: Гідравлічний ударний механізм, вмонтований в бурильну колону (ГУМ-БК-1)
Authors: Оринчак, М. І.
Чудик, І. І.
Кирчей, О. І.
Бейзик, О. С.
Issue Date: 2015
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. на корис. модель 102404 U Україна, МПК E21B 31/113. Гідравлічний ударний механізм, вмонтований в бурильну колону (ГУМ-БК-1) / Оринчак М. І., Чудик І. І., Кирчей О. І., Бейзик О. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2015 04585 ; заявлено 12.05.15 ; опубл. 26.10.15, Бюл. № 20. – 4 с. : іл.
Abstract: Гідравлічний ударний механізм, вмонтований у бурильну колону, складається з рухомого шпинделя та нерухомого циліндра з квадратним перерізом. Між перехідником шпинделя та перехідником нерухомого циліндра встановлено зрізний гвинт, виконаний у вигляді шпильки з кільцевою проточкою, що фіксує їх нерухоме положення.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6604
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
102404.pdf154.76 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.