Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6607
Title: Спосіб відлякування птахів від вітрових турбін вітроелектростанцій
Authors: Москальчук, Н. М.
Issue Date: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 104389 U Україна, МПК A01M 29/00. Спосіб відлякування птахів від вітрових турбін вітроелектростанцій / Москальчук Н. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2015 07494 ; заявлено 27.07.15 ; опубл. 25.01.16, Бюл. № 2. – 3 с.
Abstract: Спосіб відлякування птахів від вітрових турбін вітроелектростанцій полягає у створенні зони безпеки для літаючих птахів. Зона безпеки створюється за допомогою генераторів тороїдальних вихорів. Генератори працюють вузьконаправлено і не створюють значних акустичних коливань у навколишньому середовищі, їх встановлюють декілька, щоб перекрити "мертві" зони.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6607
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
104389.pdf139.95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.