Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6608
Title: Спосіб очищення господарсько-побутових стічних вод
Authors: Корчемлюк, М. В.
Архипова, Л. М.
Issue Date: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 105568 U Україна, МПК C02F 3/30. Спосіб очищення господарсько-побутових стічних вод / Корчемлюк М. В., Архипова Л. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2015 09281 ; заявлено 28.09.15 ; опубл. 25.03.16, Бюл. № 6. – 5 с. : іл.
Abstract: Спосіб очищення господарсько-побутових стічних вод, що включає аерацію стічних вод шляхом захоплення повітря струменями води і переміщення його в товщу вод, причому додатково здійснюють дрібнопухирчасту аерацію стічних вод, для чого застосовують енергію вітру від вітродвигуна, яка через компресор подає додатковий потік повітря, який по трубці з малими отворами через розподільник надходить у біофільтр фільтруючої траншеї, куди одночасно порціями подають попередньо очищені у відстійнику стічні води.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6608
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
105568.pdf229.51 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.