Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6610
Title: Пристрій для контролю кислотності дощових опадів
Authors: Качала, С. В.
Климишин, Я. Д.
Issue Date: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 107759 U Україна, МПК G01N 33/18. Пристрій для контролю кислотності дощових опадів / Качала С. В., Климишин Я. Д. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2015 11646 ; заявлено 25.11.15 ; опубл. 24.06.16, Бюл. № 12. – 5 с. : іл.
Abstract: Пристрій для контролю кислотності дощових опадів являє собою посудину для збору дощових опадів, в якій розташований поплавок з вимірювальним капіляром, що розміщений по центру. Посудина для збору дощових опадів та поплавок мають конічну форму, завдяки чому вимірювальний капіляр знаходиться на рівні опадових вод і виміри можуть проводитись і за умов низького рівня опадів. Також наявний кран для випуску води, що відкривається автоматично після досліду.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6610
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107759.pdf176.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.