Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6614
Title: Пристрій для очищення свердловини від піщаної пробки
Authors: Копей, Б. В.
Паневник, О. В.
Кузьмін, О. О.
Івченко, В. В.
Issue Date: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 108146 U Україна, МПК E21B 37/00. Пристрій для очищення свердловини від піщаної пробки / Копей Б. В., Паневник О. В., Кузьмін О. О., Івченко В. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2015 11638 ; заявлено 25.11.15 ; опубл. 11.07.16, Бюл. № 13. – 7 с. : іл.
Abstract: Пристрій для очищення свердловини від піщаної пробки, що включає корпус, із виконаним в ньому в верхній частині каналом, сполученим із гідравлічною лінією затрубного простору, руйнуючий піщану пробку елемент, причому містить струминний насос, який складається з робочої насадки і камери змішування з дифузором, у верхній частині корпуса встановлений верхній центральний патрубок, сполучений порожниною із камерою змішування струминного насоса, та нижній центральний патрубок, телескопічно з'єднаний із верхнім центральним патрубком, у нижній частині корпуса, із розміщеним на ній зворотним клапаном, розташована плита, із утворенням у порожнині корпуса центрального, а також радіальних та осьових каналів, сполучених із виконаними на внутрішній стороні корпуса проточками, при цьому центральний канал плити перекритий зворотним клапаном, в основі корпуса встановлений руйнуючий піщану пробку елемент, виконаний у вигляді руйнівної коронки із зубцями і промивальних насадок, крім цього, виконаний у верхній частині корпуса канал, вхід якого сполучає вихід камери змішування із гідравлічною лінією затрубного простору.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6614
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108146.pdf213.2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.