Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6615
Title: Пристрій примусової витяжної вентиляції для сухого компостуючого екотуалету
Authors: Мурава, Ю. І.
Корчемлюк, М. В.
Архипова, Л. М.
Коробейникова, Я. С.
Issue Date: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 108256 U Україна, МПК F24F 7/00, A47K 11/00, B60R 15/04. Пристрій примусової витяжної вентиляції для сухого компостуючого екотуалету / Мурава Ю. І., Корчемлюк М. В., Архипова Л. М., Коробейникова Я. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2016 00354 ; заявлено 16.01.16 ; опубл. 11.07.16, Бюл. № 13. – 4 с. : іл.
Abstract: Пристрій примусової витяжної вентиляції для сухого компостуючого екотуалету, для збільшення інтенсивності вентиляції екотуалетів, не зв'язаних з будинковою вентиляцією, додатково містить систему для наддуву свіжого повітря, що підвищує тиск у екотуалеті та інтенсифікує витяжку за допомогою вітру.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6615
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
108256.pdf204.54 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.