Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6616
Title: Спосіб очистки води від нафтопродуктів
Authors: Гринюк, В. І.
Архипова, Л. М.
Issue Date: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 109087 U Україна, МПК C02F 1/40. Спосіб очистки води від нафтопродуктів / Гринюк В. І., Архипова Л. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2016 01516 ; заявлено 18.02.16 ; опубл. 10.08.16, Бюл. № 15. – 4 с. : іл.
Abstract: Спосіб очистки води від нафтопродуктів включає фільтрацію стічних вод, заміну фільтрів. Фільтрацію виконують через фільтр, що представляє собою тканинну оболонку, в якій розміщують подрібнену солому, покриту парафіном. Фільтр замінюють по мірі забруднення.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6616
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109087.pdf151.55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.