Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6617
Title: Радіально-стрічковий перфоратор
Authors: Оринчак, М. І.
Чудик, І. І.
Кирчей, О. І.
Бейзик, О. С.
Issue Date: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 110777 U Україна, МПК E21B 43/11, E21B 33/138. Радіально-стрічковий перфоратор / Оринчак М. І., Чудик І. І., Кирчей О. І., Бейзик О. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2016 03100 ; заявлено 25.03.16 ; опубл. 25.10.16, Бюл. № 20. – 4 с. : іл.
Abstract: Радіально-стрічковий перфоратор складається зі стрічки і кульових перфораторів. Чотири стрічки разом з перфораторами утворюють між собою прямі кути, що забезпечує рівномірне прострілювання отворів по всій внутрішній поверхні експлуатаційної колони навпроти продуктивного горизонту.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6617
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
110777.pdf246.8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.