Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6619
Title: Гідравлічна система пересувної парогенераторної установки
Authors: Богатчук І. М.
Прунько І. Б.
Богатчук М. І.
Бенюк В. С.
Issue Date: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 110860 U Україна, МПК F22B 37/00 F22B 37/48. Гідравлічна система пересувної парогенераторної установки / Богатчук І. М., Прунько І. Б., Богатчук М. І., Бенюк В. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2016 03637 ; заявлено 05.04.16 ; опубл. 25.10.16, Бюл. № 20. – 4 с. : іл.
Abstract: Гідравлічна система пересувної парогенераторної установки містить паровий котел зі змійовиками, гідравлічну систему для подачі води в змійовик парогенератора та систему відбору гарячої води чи пари зі змійовика парогенератора з регулюючою арматурою. Крім цього, в гідравлічну систему додатково введено диференційні манометри, які з'єднані з вхідним і вихідним трубопроводами змійовика, причому диференційні манометри з'єднані з звуковим сигнальним пристроєм і сигнальними ліхтарями, з'єднаними напівпровідниковим елементом.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6619
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
110860.pdf220.91 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.