Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6621
Title: Пристрій для збору та часткового розділення побутових відходів
Authors: Мурава, Ю. І.
Коробейникова, Я. С.
Issue Date: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 112419 U Україна, МПК B65F 1/00. Пристрій для збору та часткового розділення побутових відходів / Мурава Ю. І., Коробейникова Я. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2016 07847 ; заявлено 15.07.16 ; опубл. 12.12.16, Бюл. № 23. – 4 с. : іл.
Abstract: Пристрій для збору та часткового розділення побутових відходів складається з контейнера для збору відходів та системи аерації. З метою часткового розділення відходів у закладах гостинності на дні контейнера додаються трубопроводи з отворами для подачі повітря, причому на краю контейнера отвори більші і зменшуються з віддалю від краю, а компресор приводиться в дію вітродвигуном.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6621
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
112419.pdf166.87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.