Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6634
Title: Плоский сонячний колектор
Authors: Мандрик, О. М.
Іванов, В. І.
Гладь, І. В.
Бацала, Я. В.
Issue Date: 2017
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 113027 U Україна, МПК F24J 2/04. Плоский сонячний колектор / Мандрик О. М., Іванов В. І., Гладь І. В., Бацала Я. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2016 06384 ; заявлено 13.06.16 ; опубл. 10.01.17, Бюл. № 1. – 5 с. : іл.
Abstract: Плоский сонячний колектор містить коробчастий корпус з прозорою кришкою, нижній вхідний і верхній вихідний патрубки та абсорбер. Між прозорою кришкою і абсорбером розміщена прозора термостійка плівка, абсорбер виконаний із вертикальними паралельними циркуляційними каналами з формою поперечного перерізу у вигляді зрізаної піраміди з кутом нахилу твірної до осі 60 °, зовнішня поверхня якого виконана у вигляді пірамідальних мікронерівностей шорсткості і покрита селективним чорним матовим теплопоглинаючим покриттям.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6634
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
113027.pdf264.52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.