Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6636
Title: Регулятор буровий
Authors: Слабий, О. О.
Мойсишин, В. М.
Векерик, В. І.
Issue Date: 2017
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 114949 U Україна, МПК E21B 17/07. Регулятор буровий / Слабий О. О., Мойсишин В. М., Векерик В. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2016 10471 ; заявлено 17.10.16 ; опубл. 27.03.17, Бюл. № 6. – 5 с. : іл.
Abstract: Регулятор буровий, містить корпус, вал, пружний елемент, гвинтову пару, шліцьове з'єднання, опорний вузол і ущільнення. Накопичення і перерозподілу енергії, яка підводиться до долота, корпус і вал пристрою паралельно поєднані між собою за рахунок двох з'єднань: першого, яке є послідовним поєднанням опорного вузла із пружним елементом і другого, яке є послідовним поєднанням гвинтової пари із пружним елементом.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6636
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
114949.pdf297.96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.