Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6643
Title: Керамічна композиція для виготовлення цегли повнотілої рядової
Authors: Мандрик, О. М.
Полутренко, М. С.
Засідко, І. Б.
Issue Date: 2017
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 117022 U Україна, МПК C04B 33/04, C04B 33/16. Керамічна композиція для виготовлення цегли повнотілої рядової / Мандрик О. М., Полутренко М. С., Засідко І. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2017 00129 ; заявлено 03.01.17 ; опубл. 12.06.17, Бюл. № 11. – 6 с.
Abstract: Керамічна композиція для виготовлення цегли повнотілої рядової містить помірно пластичну жовту глину та середньо пластичну сіру глину та додатково містить модифікуючу добавку, отриману в результаті піролізу осадів стічних вод, при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: шихта: жовта глина 65 сіра глина 35, модифікуюча добавка осадів стічних вод: 5% від маси цегли.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6643
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117022.pdf177.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.