Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6645
Title: Спосіб підвищення нафтовилучення із пластів на завершальній стадії експлуатації
Authors: Бажалук, Я. М.
Карпаш, О. М.
Райтер, П. М.
Климишин, Я. Д.
Гутак, О. І.
Худін, М. В.
Волошин, Ю. Д.
Issue Date: 2017
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 117156 U Україна, МПК E21B 43/25. Спосіб підвищення нафтовилучення із пластів на завершальній стадії експлуатації / Бажалук Я. М., Карпаш О. М., Райтер П. М., Климишин Я. Д., Гутак О. І., Худін М. В., Волошин Ю. Д. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2014 11487 ; заявлено 22.10.14 ; опубл. 26.06.17, Бюл. № 12. – 5 с. : іл.
Abstract: У даному способі підвищення нафтовилучення із пластів з застійними малорухливими зонами нафти у привибійній і міжсвердловинній зонах пласта та за ускладнених умов експлуатації (низькі динамічні рівні, високий газовий фактор, наявність у рідині механічних домішок, гідратоутворення, видобування високов’язких нафт), який поєднує комплекс дій з: визначення з допомогою відомих гідродинамічних та геофізичних методів застійних зон нафти у привибійній та у міжсвердловинній зонах пласта, дію на ці зони імпульсами тиску з допомогою генераторів встановлених в одній або більше експлуатаційних свердловинах, депресійну дію на привибійну зону пласта (ПЗП) з допомогою струминного насоса конструктивно поєднаного з генератором імпульсів тиску. Проводиться поточний безсепараційний контроль фазовмісту потоку та керування видобутком з використанням даних від інформаційно-вимірювальної системи (ІВС) про фазовий склад газорідинних потоків із свердловин, а періодичні дії на ПЗП та застійні зони нафти у міжсвердловинній зоні пласта проводяться згідно із використанням високочастотних та низькочастних імпульсних генераторів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6645
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117156.pdf265.81 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.