Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6646
Title: Інформаційна нейромодель суб’єкта права
Authors: Николайчук, Л. М.
Issue Date: 2017
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 117659 U Україна, МПК G06N 7/00. Інформаційна нейромодель суб’єкта права / Николайчук Л. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2016 06789 ; заявлено 22.06.16 ; опубл. 10.07.17, Бюл. № 13. – 6 с. : іл.
Abstract: Інформаційна нейромодель суб'єкта права містить інтелектуальний атрибут, перші входи якого з'єднані з вхідними та вихідними інформаційними та матеріальними потоками з зовнішнім інформаційним та матеріальним середовищем. Пристрій додатково містить середовище пам'яті, вхід якої додатково з'єднаний з другим виходом інтелектуального атрибута, а виходи додатково з'єднані з відповідними другими входами інтелектуального атрибута. Додатково введену систему коефіцієнтів значимості і додатково введених порогових функцій всіх вхідних комунікаційних потоків.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6646
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
117659.pdf396.43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.