Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6647
Title: Плоский сонячний колектор
Authors: Мандрик, О. М.
Іванов, В. І.
Гладь, І. В.
Issue Date: 2017
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 118430 U Україна, МПК F24J 2/04. Плоский сонячний колектор / Мандрик О. М., Іванов В. І., Гладь І. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2017 01459 ; заявлено 16.02.17 ; опубл. 10.08.17, Бюл. № 15. – 5 с. : іл.
Abstract: Плоский сонячний колектор містить коробчастий корпус з прозорими кришкою і термостійкою плівкою та абсорбером з нижнім вхідним і верхнім вихідним патрубками. Патрубки розміщено всередині корпусу та виконано гнучкими з гофрованої труби із нержавіючої сталі з накидними гайками.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6647
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
118430.pdf182.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.