Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/665
Title: Статистичний аналіз завадостійкості інформаційних систем
Authors: Маслов, І. В.
Issue Date: 2003
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Статистичний аналіз завадостійкості інформаційних систем / І. В. Маслов // Методи та прилади контролю якості. - 2003. - № 10. - С.58-60.
Abstract: Розглянуті принципи завадозахищеного приймання сигналів при апріорній невизначеності завад. Показано, що простими методами на основі критерія Неймана-Пірсона можна забезпечити безперебійне оптимальне приймання сигналів в дискретно-неперервних каналах передачі інформації.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/665
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2003 - №10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2122p.pdf208.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.