Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6651
Title: Спосіб одержання органо-мінеральних будівельних матеріалів
Authors: Челядин, Л. І.
Новосад, П. В.
Челядин, В. Л.
Кондур, Т. І.
Issue Date: 2006
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: 1 Пат. 13742 U Україна, МПК C04B 14/00. Спосіб одержання органо-мінеральних будівельних матеріалів / Челядин Л. І., Новосад П. В., Челядин В. Л., Кондур Т. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200509909 ; заявлено 21.10.2005 ; опубл. 17.04.2006, Бюл. № 4. – 2 с.
Abstract: Спосіб одержання органо-мінеральних будівельних матеріалів, що включає змішування неорганічних і органовмісних компонентів, формування виробів та їх термообробку газовими агентами, який відрізняється тим, що в сировинну суміш додатково вводять дисперсну шлакоглину і кальцієві солі в наступних співвідношеннях, мас. %: шлакоглина - 35-52, кальцієві солі - 12-20, шлам водоочищення (скоп) - 14-28 і цемент - решта, а сформовані вироби піддають тепловологій обробці при температурі 90-95°С протягом 12-14 годин.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6651
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13742.pdf99.02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.