Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6652
Title: Спосіб діагностування та перевірки побутових лічильників газу
Authors: Середюк, О. Є.
Чеховський, С. А.
Винничук, А. Г.
Гончарук, М. І.
Прудніков, Б. І.
Issue Date: 2006
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: 2 Пат. 16522 U Україна, МПК G01F 25/00. Спосіб діагностування та перевірки побутових лічильників газу / Середюк О. Є., Чеховський С. А., Винничук А. Г., Гончарук М. І., Прудніков Б. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200601289 ; заявлено 09.02.2006 ; опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8. – 4 с.
Abstract: Спосіб діагностування та перевірки побутових лічильників газу шляхом визначення зміни фактичних метрологічних характеристик побутових лічильників газу безпосередньо на діючій лінії газопостачання, який відрізняється тим, що порівнюють величину об'єму газу, відміряного побутовим лічильником газу, з об'ємом газу, який розрахований за результатами вимірювань проградуйованого спеціального звужувального пристрою, причому значення параметрів тиску і температури газу перед звужувальним пристроєм розраховують шляхом їх вимірювання на побутовому лічильнику газу з наступним приведенням до умов звужувального пристрою згідно з заданими витратами і технологічними параметрами з'єднувальних трубопроводів між побутовим лічильником газу і звужувальним пристроєм.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6652
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16522.pdf157.14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.