Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6653
Title: Спосіб переробки техногенних матеріалів
Authors: Челядин, Л. І.
Задорожний, М. В.
Челядин, В. Л.
Кондур, Т. І.
Issue Date: 2006
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 16950 U Україна, МПК C02F 1/28, С04В 33/00. Спосіб переробки техногенних матеріалів / Челядин Л. І., Задорожний М. В., Челядин В. Л., Кондур Т. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200510038 ; заявлено 25.10.2005 ; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9. – 2 с.
Abstract: 1. Спосіб переробки техногенних матеріалів, який включає змішування неорганічних диспергованих матеріалів, їх формування, сушіння та термообробку димовими газами, який відрізняється тим, що при грануляції вводиться пульпа відходів від очистки стічних вод целюлозно-паперового виробництва /ЦПВ/, а термообробка проводиться до температури 680°С. 2. Спосіб переробки техногенних матеріалів за п. 1, який відрізняється тим, що до складу основної шихти сировинної суміші додатково вводять золошлаковий матеріал, а компоненти цієї шихти співвідносяться у таких мас. %: золошлаковий матеріал - 45-50; пульпа-шлам водоочистки {ЦПВ) - 15-16; відходи глини кар'єру - 18-20; шлам гальваноочистки - решта. 3. Спосіб переробки техногенних матеріалів за пп. 1 і 2, який відрізняється тим, що при остаточному формуванні гранул склад компонентів кінцевої шихти співвідноситься у таких мас. %: золошлаковий матеріал - 26-30, пульпа-шлам водоочистки (ЦПВ) - 13-14; відходи глини кар'єру - 15-16, і шлам гальваноочистки - решта, який вміщає до 10% дюксиду титану, а кількість шихти на кінцеве гранулювання складає до 2% від маси утворених гранул з основної' шихти.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6653
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16950.pdf105.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.