Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6654
Title: Процес визначення залишкового ресурсу нафтогазопроводів та збільшення нормативного терміну їх експлуатації
Authors: Івасів, В. М.
Говдяк, Р. М.
Івченко, О. Г.
Лопушанський, А. Я.
Кравець, О. А.
Дрогомирецький, М. М.
Василюк, В. М.
Ільницький, Р. М.
Артим, В. І.
Issue Date: 2006
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 18066 U Україна, МПК G01N 3/00, G01M 3/00. Процес визначення залишкового ресурсу нафтогазопроводів та збільшення нормативного терміну їх експлуатації / Івасів В. М., Говдяк Р. М., Івченко О. Г., Лопушанський А. Я., Кравець О. А., Дрогомирецький М. М., Василюк В. М., Ільницький Р. М., Артим В. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200605396 ; заявлено 17.05.2006 ; опубл. 16.10.2006, Бюл. № 10. – 6 с. : іл.
Abstract: Процес визначення залишкового ресурсу нафтогазопроводів (НГП) та збільшення нормативного терміну їх експлуатації, що включає операції дослідження НГП та виявлення домінуючих видів пошкоджень, які суттєво впливають на ресурс експлуатації окремих ділянок, систем НГП, дослідження впливу зовнішніх факторів, які найбільшою мірою впливають на можливість виникнення і розвитку пошкоджень, під час дослідження НГП вимірюють параметри, що характеризують технічний стан НГП, на основі вимірювань визначають інтегральні характеристики технічного стану НГП і часові тенденції зміни їх геометричних розмірів, визначають ділянки, вузли, системи НГП, на які припадає домінуюча частка інтегральної характеристики технічного стану НГП, оцінюють ступінь небезпеки кожного дефекту, розробляють план компенсаційно-реабілітаційних заходів, який відрізняється тим, що операції дослідження НГП та виявлення домінуючих видів пошкоджень, які суттєво впливають на ресурс його експлуатації, та дослідження зовнішніх факторів, які впливають на можливість виникнення і розвитку пошкоджень, здійснюють безпосередньо із застосуванням моделей -"вирізок" НГП, вирізаних з ряду видалених, наприклад, під час ремонту за результатами попереднього діагностичного обстеження, дефектних ділянок НГП, з групуванням на типові вибірки за ступенем локального механічного, корозійного та втомного пошкодження, за результатами досліджень отримують параметри рівнянь кривих втоми НГП, на підставі яких будують натурні кінетичні криві втоми з різною ймовірністю неруйнування, за їх аналізом із застосуванням засобів комп'ютерного моделювання визначають емпіричні залежності параметрів кінетичних кривих втоми моделей - "вирізок" від ступеня втомного пошкодження ділянки НГП та геометричних параметрів локального дефекту, оцінюють ступінь небезпеки кожного конкретного дефекту та виділяють найбільш небезпечні, після цього за певними алгоритмами визначають гамма-процентний залишковий ресурс, на основі якого роблять висновки про можливість подальшої експлуатації прилеглих ділянок НГП і термін наступного діагностування. 2. Процес за п.1, який відрізняється тим, що моделі -"вирізки" з локальними корозійними чи механічними дефектами експериментально досліджують на спеціальному дослідному стенді для оцінки залежностей параметрів кінетичних кривих втоми від геометрії дефекту. 3. Процес за п.1, який відрізняється тим, що на ділянках НГП з непрогнозованою зміною навантаженості встановлюють вставки з індикаторами навантаженості для уточнення їх залишкового ресурсу в процесі подальшої експлуатації.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6654
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18066.pdf290.17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.