Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6656
Title: Керований відхильник
Authors: Івасів, В. М.
Василів, М. В.
Козлов, А. А.
Олексюк, М. П.
Чудик, І. І.
Issue Date: 2006
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 18147 U Україна, МПК E21B 7/04. Керований відхильник / Івасів В. М., Василів М. В., Козлов А. А., Олексюк М. П., Чудик І. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200607355 ; заявлено 03.07.2006 ; опубл. 16.10.2006, Бюл. № 10. – 3 с. : іл.
Abstract: Керований відхильник, який містить збірний корпус з закріпленою в ньому напрямною та упорною втулками і збірний стовбур з можливістю осьового переміщення, нижня частина якого через повзун встановлена у напрямній втулці, а верхня - зв’язана з корпусом за допомогою вузла передачі обертового моменту, який відрізняється тим, що додатково містить циліндр, закріплений у корпусі, з верхньою і нижньою кришками, всередині якого розташований поршень, закріплений на стовбурі з утворенням зверху і знизу двох герметизованих камер, заповнених мастилом, а в поршні виконані канали перетікання мастила, один з яких, що сполучає нижню камеру з верхньою, містить підпружинений клапан, а другий, що з'єднує верхню і нижню камери, виконаний як кульковий клапан.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6656
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18147.pdf101.8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.