Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6660
Title: Бурове шарошкове долото
Authors: Крижанівський, Є. І.
Воєвідко, І. В.
Issue Date: 2007
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 20219 U Україна, МПК E21B 10/08. Бурове шарошкове долото / Крижанівський Є. І., Воєвідко І. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200607841 ; заявлено 13.07.2006 ; опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1. – 3 с. : іл.
Abstract: Бурове шарошкове долото, що складається із лап з цапфами і встановлених на них конусоподібних шарошок із ступінчасто розташованими вінцями твердосплавних зубків, яке відрізняється тим, що шарошки у вершинній частині виконані у вигляді оснащених зубками увігнутих сферичних поверхонь з центром на перетині осей шарошок і долота, а перехідні частини шарошок між конусною і сферичними поверхнями виконано із виступами зі сторони останніх, причому їх висота не перевищує висоти вильоту зубків на сферичній поверхні.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6660
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20219.pdf115.8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.