Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6661
Title: Спосіб зрощування частин геофізичних кабелів без збільшення діаметра
Authors: Гладун, В. В.
Нейдлін, Г. С.
Івасів, В. М.
Артим, В. І.
Януш, С. М.
Issue Date: 2007
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 20277 U Україна, МПК G01V 13/00. Спосіб зрощування частин геофізичних кабелів без збільшення діаметра / Гладун В. В., Нейдлін Г. С., Івасів В. М., Артим В. І., Януш С. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200608146 ; заявлено 20.07.2006 ; опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1. – 4 с. : іл.
Abstract: Спосіб зрощування частин геофізичних кабелів без збільшення діаметра, який полягає в підготовці броні з наступним з'єднанням центральної жили кабелю, укладці внутрішнього і зовнішнього повивів броні, ділянки з'єднання яких знаходяться в різних перерізах, який відрізняється тим, що з'єднання додатково зміцнюють скобами та стабілізують регульованою фішерою з поступовим зменшенням діаметра до номінального.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6661
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20277.pdf121.58 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.