Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6662
Title: Спосіб очищення повітря від пилу
Authors: Семчук, Я. М.
Камаєва, І. О.
Issue Date: 2007
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: 9 Пат. 21750 U Україна, МПК E21F 5/06. Спосіб очищення повітря від пилу / Семчук Я. М., Камаєва І. О. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 200700856 ; заявлено 26.01.2007 ; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3. – 3 с.
Abstract: Спосіб очищення повітря від пилу, що включає операцію розпилювання на оброблювану поверхню, зокрема на поверхню руди при її дробленні та сортуванні, пилознешкоджуючої речовини з автоматизованої пилозаглушувальної установки, який відрізняється тим, що як пилознешкоджуючу речовину використовують повітряно-механічну піну високої кратності, яку отримують шляхом пропускання через піногенератор автоматизованої пилозаглушувальної установки розчину з таким співвідношенням компонентів, у мас. %: поверхнево-активна речовина 7-9 вода до 100.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6662
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21750.pdf73.07 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.